Adó hírek értesítő

Találatok ‘kettős adóztatás’ címkére

A külföldi illetőség igazolása


A  NAV tájékoztatója mellé idéztük az Art. idevonatkozó rendelkezésének szövegét is.

A külföldi személyek egyes jövedelmei adójának megállapításával kapcsolatos kifizetői vagy adóhatósági eljárás során szükséges a külföldi illetőség külföldi adóhatóság általi igazolása. A külföldön kiállított illetőségigazolás formai követelményeire vonatkozó előírások 2014. január 1-jétől módosultak, tekintettel arra, hogy a külföldi adóhatóságok – amennyiben anyanyelvük nem az angol – nem minden esetben állítanak ki angol nyelvű illetőségigazolást.

Az idei évtől a külföldi illetőség igazolására az angol nyelvű okiratot, illetve annak magyar nyelvű szakfordítása mellett a más idegen nyelven kiállított illetőségigazolás magyar nyelvű szakfordítását is el kell fogadni. Természetesen a korábbi szabályozással összhangban az igazolás és a szakfordítás másolati példánya is használható az adó megállapítása során.

Az adóhatóság elfogadhatja a 2014-ben bemutatott, de a korábbi évekre vonatkozóan – a 2014. évtől hatályos előírások szerint – kiállított illetőségigazolást is. A 2014. évet illetően azonban csak a 2014-ben kiállított illetőségigazolás fogadható el, ugyanis az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott.

Amennyiben hazai befektetési szolgáltató szolgáltatását határon átnyúló szolgáltatásként nyújtja, a külföldi illetőség igazolásaként elfogadhatja a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosítására alkalmas okiratát, melyből a szolgáltatást igénybe vevő állampolgársága megállapítható és az adott személy illetőségére vonatkozó teljes bizonyító erejű nyilatkozatát.

A külföldi iletőség igazolásával kapcsolatos előírásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 4. számú mellékletének 7. pontja az alábiak szerint szabályozza:

 7. A külföldi illetőség igazolására a külföldi adóhatóság – az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet – által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szolgál (a továbbiakban: illetőségigazolás). Az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott. A külföldi illetőségű magánszemély az illetőségigazolást az adóévben történt első kifizetés időpontját, illetősége változása esetén a változást követő első kifizetés időpontját megelőzően adja át. Amennyiben a külföldi illetőségű magánszemély a kifizetés időpontjáig nem tudja igazolni illetőségét, a kifizető az illetőségről írásbeli nyilatkozatát is elfogadhatja. Ha a külföldi illetőségű magánszemély az illetőségigazolást az adóbevallás benyújtásáig nem mutatja be, a kifizetéskor le nem vont (a juttatást követően meg nem fizetett) adót a kifizetőnek az adóév utolsó hónapját érintő kötelezettségként kell bevallania és megfizetnie. A bevallás benyújtását követően bemutatott illetőségigazolás alapján a kifizető az elévülési időn belül önellenőrzéssel helyesbíthet. A kifizető a nyilatkozatot és az illetőségigazolást megőrzi. Amennyiben hazai befektetési szolgáltató szolgáltatását határon átnyúló szolgáltatásként nyújtja, a külföldi illetőség igazolásaként elfogadhatja a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosítására alkalmas okiratát, melyből a szolgáltatást igénybe vevő állampolgársága megállapítható és az adott személy illetőségére vonatkozó teljes bizonyító erejű nyilatkozatát.

 Kettős adóztatással kapcsolatos további információkat itt találsz.

Kettős adóztatás


Az első összeállítás a Kettős adóztatás és a belföldi illetőség címet viseli és a következő témákkal foglalkozik: kettős adóztatást kizáró egyezmények, hogyan alakul az adózás egyezmények hiányában? az illetőség fogalma, az illetőség megállapítása az Egyezmények alapján, a hatályos kettős adóztatást kizáró egyezmények listája.

A második anyag címe: Jövedelem típusok, adóbevallás, adómegfizetés és az alábbi kérdésekről ad tájékoztatást: illetőség váltás az adóéven belül, az egyes jövedelemtípusok meghatározásai az egyezményekben, a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem átszámítása, adóbevallás, adófizetés.

A harmadik téma címe a Társadalombiztosítás, nyilatkozat minták ebben az anyagban a következő kérdésekről olvashatsz: társadalombiztosítási szabályok és alkalmazásuk, a biztosítás igazolása, igénylőlap és nyilatkozat minták és letöltési lehetőségeik. Az összeállításokat minden érdeklődőnek megküldjük.  Ehhez nem kell mást tenned, mint iratkozz fel a szintén ingyenes Hírlevelünkre, így azon túl, hogy rendszeresen tájékoztatást adunk az adójogi változásokról megküldjük az általad kiválasztott tájékoztató anyagainkat is.  Ha akár most, akár korábban feliratkoztál Hírlevelünkre arról az   email címről amellyel ez megtetted küldj egy üzenet az adoklub@indamail.hu –ra, jelezd, hogy melyik témával kapcsolatos mely  anyagainkat kéred  és egy gyors ellenőrzés után  hamarosan küldjük.

A fenti általános tájékoztatás mellett tervezzük azoknak az Egyezményeknek a feldolgozását, melyek iránt a leggyakoribb az érdeklődés. Jelenleg a magyar – angol Egyezmény és a magyar -német Egyezmény feldolgozása készült el, a könnyebb áttekinthetőség érdekében mindkettő két részletben. Mindkét rész tartalmazza az Egyezmény helyes alkalmazásához szükséges általános tudnivalókat, mint pl. illetőség meghatározására vonatkozó szabályozás, a hatályba lépés, személyi hatály, az értelmező rendelkezések, az egyenlő elbánás elvére illetve az információ cserére vonatkozó szabályozás. Az első részben. a munkaviszonyból származó jövedelem, igazgatók tiszteletdíja, művészek sportolók jövedelme, nyugdíjak, közszolgálatból származó jövedelem, tanulók előadók kutatók jövedelme, illetve az egyéb kategóriába tartozó jövedelmek szabályaival foglalkozunk. A második összeállításunk az ingatlan vagyonból származó jövedelem, vállalkozási nyereség, hajózás és légi szállításból származó jövedelem, kapcsolt vállalkozások, osztalék, kamat, jogdíj, elidegenítésből származó nyereségből keletkező jövedelmek kettős adóztatást elkerülő kérdéseit tárgyalja.

A tájékoztatók az Egyezmények egyes Cikkeinek szövegéhez kapcsolódóan tartalmazzák az azokhoz fűzött magyarázatainkat, hivatkozásainkat is. A tájékoztató anyagok ára Egyezményenként bruttó 2.540.-Ft. Megrendelhetők az adoklub@indamail.hu email címen a számlázási adatok ( megrendelő neve, címe ) megadásával, illetve a kívánt Egyezmény megjelölésével (magyar – angol , magyar – német egyezmény ). A tájékoztatókat elektronikus számlánk kiegyenlítését követően küldjük arra az email címre, melyről a megrendelés érkezett.

vissza

Kettős adóztatás


Napjainkban már  lényesen szabadabban  vállalunk munkát, esetenként akár vállalkozunk is Európában.  A lehetőségen túl sajnos a szükség is egyre többeket  arra indít, hogy próbáljanak szerencsét külföldön. Így aztán sok más egyéb mellett van módunk azt is megtapasztalni, hogy a különböző  államok  „étvágya” között nincs jelentős különbség, ha adóbevételek megszerzéséről van szó. A nem várt meglepetések elkerülése érdekében fontos tudni mely esetekben elegendő a külföldön megszerzett jövedelem után csak ott adózni vagy éppen ellenkezőleg, mikor szükséges ezeket a jövedelmeket a magyar adóhatóság felé is bevallani és esetleg még adót is fizetni. 

Ahhoz, hogy a felvetett kérdésekre megtaláljuk a választ a hazai adójogszabályok mellett ismerni kell az egyes államokkal kötött kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó Egyezményeket.   Ezek olyan  kétoldalú megállapodások amelyek meghatározzák,  hogy egy adott jövedelemtípus adóztatására a magánszemély vagy a vállalkozás  illetősége szerinti állam, vagy a jövedelem forrása szerinti állam jogosult. E mellett tartalmaznak a magánszemélyek és a vállalkozások illetőségére vonatkozó előírásokat és  a kettős adóztatás elkerülésének lehetőségére vonatkozó speciális eljárásokat is.

A szabályok helyes alkalmazásához meg kell ismerkedni olyan fogalmakkal, mint a belföldi illetőség, a létérdekek központja, az egyes jövedelem típusok meghatározása, a kettős adóztatás elkerülésének módjai.

Ha a tájékozódásban segítségre lenne szükséged, javasoljuk, légy az ADÓklub ügyfele és vedd igénybe az alábbi ingyenes szolgáltatásunkat. Ehhez nem kell mást tenned, mint iratkozz fel a szintén ingyenes Hírlevelünkre, így azon túl, hogy rendszeresen tájékoztatást adunk az adójogi változásokról megküldjük a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó alábbi tájékoztatóinkat is.  Ha akár most, akár korábban feliratkoztál Hírlevelünkre arról az                  email címről amellyel ez megtetted küldj egy üzenet az adoklub@indamail.hu –ra, jelezd, hogy melyik anyagot kéred (akár mind a hármat) és egy gyors ellenőrzés után  hamarosan küldjük.

Az első összeállítás a  Kettős adóztatás és a belföldi illetőség címet viseli és a következő témákkal foglalkozik: kettős adóztatást kizáró egyezmények, hogyan alakul az adózás egyezmények hiányában? az illetőség fogalma, az illetőség megállapítása az Egyezmények alapján, a hatályos kettős adóztatást kizáró egyezmények listája.

A második anyag címe: Jövedelem típusok, adóbevallás, adómegfizetés és az alábbi kérdésekről ad tájékoztatást: illetőség váltás az adóéven belül, az egyes jövedelemtípusok meghatározásai az egyezményekben, a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem átszámítása, adóbevallás, adófizetés.

A harmadik téma címe a Társadalombiztosítás, nyilatkozat minták ebben az anyagban a következő kérdésekről olvashatsz: társadalombiztosítási szabályok és alkalmazásuk, a biztosítás igazolása, igénylőlap és nyilatkozat minták és letöltési lehetőségeik.

A tájékoztatók anyagához kapcsolódóan Fórumot nyitottunk, mely mindenki számára elérhető. Itt várjuk a témához kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket.

Az  általános tájékoztatás mellett tervezzük azoknak az Egyezményeknek a feldolgozását, melyek iránt a leggyakoribb az érdeklődés. Jelenleg a magyar – angol Egyezmény és a magyar – német Egyezmény feldolgozása készült el, a könnyebb áttekinthetőség érdekében mindkettő  két részletben. Mindkét rész tartalmazza az Egyezmény helyes alkalmazásához szükséges általános tudnivalókat, mint pl. illetőség meghatározására vonatkozó szabályozás, a hatályba lépés, személyi hatály, az értelmező rendelkezések, az egyenlő elbánás elvére illetve az információ cserére vonatkozó szabályozás. Az első részben. a munkaviszonyból származó jövedelem, igazgatók tiszteletdíja, művészek sportolók jövedelme, nyugdíjak, közszolgálatból származó jövedelem, tanulók előadók kutatók jövedelme, illetve az egyéb kategóriába tartozó jövedelmek szabályaival foglalkozunk. A második összeállításunk az ingatlan vagyonból származó jövedelem, vállalkozási nyereség, hajózás és légi szállításból származó jövedelem, kapcsolt vállalkozások, osztalék, kamat, jogdíj, elidegenítésből származó nyereségből keletkező jövedelmek kettős adóztatást elkerülő kérdéseit tárgyalja.

A tájékoztatók az Egyezmények egyes Cikkeinek szövegéhez kapcsolódóan tartalmazzák az azokhoz fűzött magyarázatainkat, hivatkozásainkat is. A tájékoztató anyagok ára Egyezményenként  bruttó 2.540.-Ft. Megrendelhetők az adoklub@indamail.hu email címen a számlázási adatok ( megrendelő neve, címe ) megadásával, illetve a kívánt rész megjelölésével (magyar – angol  egyezmény, magyar – német egyezmény). A tájékoztatókat elektronikus számlánk kiegyenlítését követően küldjük arra az email címre, melyről a megrendelés érkezett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ha Ha tanácsadásra van szükséged akár a magyar – angol, akár más egyezményekkel összefüggésben rendelkezésedre áll online tanácsadási szolgáltatásunk. Alapdíjainkat ide kattintva nézheted meg. Az adoklub2011@hotmail.com email címre elküldött kérdéseid alapján, kérésedre konkrét árajánlatot küldünk, amennyiben megvásároltad valamelyik tájékoztató anyagunkat, azok díjával csökkentjük a tanácsadásra vonatkozó árajánlatunkat.

 

 

vissza

Adóinfók a Facebookon – Katt a képre

Hírlevél

Adónaptár

2014. december
H K S C P S V
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Új Adóhírek