Adó hírek értesítő

Találatok ‘kettős adóztatás’ címkére

A külföldi illetőség igazolása


A  NAV tájékoztatója mellé idéztük az Art. idevonatkozó rendelkezésének szövegét is.

A külföldi személyek egyes jövedelmei adójának megállapításával kapcsolatos kifizetői vagy adóhatósági eljárás során szükséges a külföldi illetőség külföldi adóhatóság általi igazolása. A külföldön kiállított illetőségigazolás formai követelményeire vonatkozó előírások 2014. január 1-jétől módosultak, tekintettel arra, hogy a külföldi adóhatóságok – amennyiben anyanyelvük nem az angol – nem minden esetben állítanak ki angol nyelvű illetőségigazolást.

Az idei évtől a külföldi illetőség igazolására az angol nyelvű okiratot, illetve annak magyar nyelvű szakfordítása mellett a más idegen nyelven kiállított illetőségigazolás magyar nyelvű szakfordítását is el kell fogadni. Természetesen a korábbi szabályozással összhangban az igazolás és a szakfordítás másolati példánya is használható az adó megállapítása során.

Az adóhatóság elfogadhatja a 2014-ben bemutatott, de a korábbi évekre vonatkozóan – a 2014. évtől hatályos előírások szerint – kiállított illetőségigazolást is. A 2014. évet illetően azonban csak a 2014-ben kiállított illetőségigazolás fogadható el, ugyanis az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott.

Amennyiben hazai befektetési szolgáltató szolgáltatását határon átnyúló szolgáltatásként nyújtja, a külföldi illetőség igazolásaként elfogadhatja a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosítására alkalmas okiratát, melyből a szolgáltatást igénybe vevő állampolgársága megállapítható és az adott személy illetőségére vonatkozó teljes bizonyító erejű nyilatkozatát.

A külföldi iletőség igazolásával kapcsolatos előírásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 4. számú mellékletének 7. pontja az alábiak szerint szabályozza:

 7. A külföldi illetőség igazolására a külföldi adóhatóság – az adómentességhez való jogosultság igazolására a nemzetközi szervezet – által kiállított okirat angol nyelvű példánya, magyar nyelvű szakfordítása, vagy ezek egyikéről készült másolat szolgál (a továbbiakban: illetőségigazolás). Az illetőséget adóévenként akkor is igazolni kell, ha az illetőség a korábban benyújtott illetőségigazolás óta nem változott. A külföldi illetőségű magánszemély az illetőségigazolást az adóévben történt első kifizetés időpontját, illetősége változása esetén a változást követő első kifizetés időpontját megelőzően adja át. Amennyiben a külföldi illetőségű magánszemély a kifizetés időpontjáig nem tudja igazolni illetőségét, a kifizető az illetőségről írásbeli nyilatkozatát is elfogadhatja. Ha a külföldi illetőségű magánszemély az illetőségigazolást az adóbevallás benyújtásáig nem mutatja be, a kifizetéskor le nem vont (a juttatást követően meg nem fizetett) adót a kifizetőnek az adóév utolsó hónapját érintő kötelezettségként kell bevallania és megfizetnie. A bevallás benyújtását követően bemutatott illetőségigazolás alapján a kifizető az elévülési időn belül önellenőrzéssel helyesbíthet. A kifizető a nyilatkozatot és az illetőségigazolást megőrzi. Amennyiben hazai befektetési szolgáltató szolgáltatását határon átnyúló szolgáltatásként nyújtja, a külföldi illetőség igazolásaként elfogadhatja a szolgáltatást igénybe vevő személyazonosítására alkalmas okiratát, melyből a szolgáltatást igénybe vevő állampolgársága megállapítható és az adott személy illetőségére vonatkozó teljes bizonyító erejű nyilatkozatát.

 Kettős adóztatással kapcsolatos további információkat itt találsz.

Kettős adóztatás


Az első összeállítás a Kettős adóztatás és a belföldi illetőség címet viseli és a következő témákkal foglalkozik: kettős adóztatást kizáró egyezmények, hogyan alakul az adózás egyezmények hiányában? az illetőség fogalma, az illetőség megállapítása az Egyezmények alapján, a hatályos kettős adóztatást kizáró egyezmények listája.

A második anyag címe: Jövedelem típusok, adóbevallás, adómegfizetés és az alábbi kérdésekről ad tájékoztatást: illetőség váltás az adóéven belül, az egyes jövedelemtípusok meghatározásai az egyezményekben, a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem átszámítása, adóbevallás, adófizetés.

A harmadik téma címe a Társadalombiztosítás, nyilatkozat minták ebben az anyagban a következő kérdésekről olvashatsz: társadalombiztosítási szabályok és alkalmazásuk, a biztosítás igazolása, igénylőlap és nyilatkozat minták és letöltési lehetőségeik. Az összeállításokat minden érdeklődőnek megküldjük.  Ehhez nem kell mást tenned, mint iratkozz fel a szintén ingyenes Hírlevelünkre, így azon túl, hogy rendszeresen tájékoztatást adunk az adójogi változásokról megküldjük az általad kiválasztott tájékoztató anyagainkat is.  Ha akár most, akár korábban feliratkoztál Hírlevelünkre arról az   email címről amellyel ez megtetted küldj egy üzenet az adoklub@indamail.hu –ra, jelezd, hogy melyik témával kapcsolatos mely  anyagainkat kéred  és egy gyors ellenőrzés után  hamarosan küldjük.

A fenti általános tájékoztatás mellett tervezzük azoknak az Egyezményeknek a feldolgozását, melyek iránt a leggyakoribb az érdeklődés. Jelenleg a magyar – angol Egyezmény és a magyar -német Egyezmény feldolgozása készült el, a könnyebb áttekinthetőség érdekében mindkettő két részletben. Mindkét rész tartalmazza az Egyezmény helyes alkalmazásához szükséges általános tudnivalókat, mint pl. illetőség meghatározására vonatkozó szabályozás, a hatályba lépés, személyi hatály, az értelmező rendelkezések, az egyenlő elbánás elvére illetve az információ cserére vonatkozó szabályozás. Az első részben. a munkaviszonyból származó jövedelem, igazgatók tiszteletdíja, művészek sportolók jövedelme, nyugdíjak, közszolgálatból származó jövedelem, tanulók előadók kutatók jövedelme, illetve az egyéb kategóriába tartozó jövedelmek szabályaival foglalkozunk. A második összeállításunk az ingatlan vagyonból származó jövedelem, vállalkozási nyereség, hajózás és légi szállításból származó jövedelem, kapcsolt vállalkozások, osztalék, kamat, jogdíj, elidegenítésből származó nyereségből keletkező jövedelmek kettős adóztatást elkerülő kérdéseit tárgyalja.

A tájékoztatók az Egyezmények egyes Cikkeinek szövegéhez kapcsolódóan tartalmazzák az azokhoz fűzött magyarázatainkat, hivatkozásainkat is. A tájékoztató anyagok ára Egyezményenként bruttó 2.540.-Ft. Megrendelhetők az adoklub@indamail.hu email címen a számlázási adatok ( megrendelő neve, címe ) megadásával, illetve a kívánt Egyezmény megjelölésével (magyar – angol , magyar – német egyezmény ). A tájékoztatókat elektronikus számlánk kiegyenlítését követően küldjük arra az email címre, melyről a megrendelés érkezett.

vissza

KATA – Fórum


Egyedül nem megy? Bizonytalan vagy?             Belépés a Fórumba  »

Csatlakozz a KATA-Fórumhoz! Kérdezd az adószakértőt!

Egyaránt segítünk az adózási előnyök elérésében és

a jogszabályi buktatók elkerülésében!

*

KATA-fórumAz ADÓklub első tematikus Fóruma  adószakértő irányításával a kisadózó vállalkozásokra vonatkozó szabályozás alkalmazásának gyakorlati kérdéseiben segít eligazodni.  A résztvevők az ADÓklub  adószakértőivel beszélhetik meg a KATÁ-val kapcsolatos napi gyakorlati problémáikat. Nem csak válaszolunk a kérdésekre , de kérdezni is segítünk! Egy olyan zárt Fórumot szeretnénk létrehozni, ahol az eseti tanácsadási áraknál lényegesen olcsóbban tudunk  segítésget nyújtani, és  minden résztvevő számára adott a saját problémáira vonatkozó kérdezés lehetősége. Tájékoztató anyagainkat a feltétlenül szükséges elméleti információkon túl,  a gyakorlatban hasznosítható ismeretekre figyelemmel állítjuk össze, és a  résztvevők kérdéseire válaszoló adószakértőnk is ezt tartja szem előtt.    A Fórum abban az értelemben zárt, hogy  csak az ide regisztráltak férhetnek hozzá a közzé tett anyagokhoz, a felvetett kérdésekhez és az azokra vonatkozó válaszainkhoz, viszont ők korlátozás nélkül. Ha úgy gondolod, hogy valamely  kérdésed ezt a nyilvánosságot sem tűri, ez esetben  válaszd a KATA-tanácsadás szolgáltatásunkat a Fórum tagjainak az előfizetés időszaka alatt járó kedvezménnyel.

Kinek ajánljuk a KATA-Fórumot? Várunk minden érdeklődőt, aki fontolgatja az áttérést erre az adózási módra illetve már a KATA szabályai szerint adózik vagy könyvelőként ilyen vállalkozások útját egyengeti.

Mit nyújt a  Fórum?

Általános tájékoztatásként minden regisztráló számára .pdf formátumban rendelkezésre bocsátjuk az alábbi információs anyagokat:

 • a hatályos KATA jogszabályt

 • az ADÓklub három részes KATA tájékoztató anyagának folyamatosan aktualizált változatát

 • a KATÁ-s vállalkozások sajátos problémáival foglalkozó egyébként díj ellenében elérhető ADÓklub tájékoztatót, mely tartalmazza a KATA alanyiság keletkezésekor, megszűnésekor alkalmazandó áttérési szabályok bemutatása mellett foglalkozik az iparűzési adó fizetés választható lehetőségeivel valamint a KATÁ-s vállalkozások szerződéseinek munkaviszonytól való elhatárolásával. Ehhez kapcsolódóan szerződésmintákat is bemutatunk.

 • Havonta egy-egy kiemelt témáról részletesebb tájékoztatást adunk, melyek három hónapig elérhetőek.

  • - December: 2014 évi változások a KATA szabályozásában
  • - Január: 2013 évi KATA Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről – Bevallás a százalékos mértékű adóról kisadózó vállalkozás részére c. nyomtatvány kitöltése
  • - Február: Iparűzési adó  KATÁ-s vállalkozások esetében
  • - Március: Főállású kisadozó
 • Folyamatosan közzé tesszük és magyarázatokkal látjuk el a KATÁ-val kapcsolatos aktuális NAV információkat.

 • Korlátlan konzultációs lehetőséget biztosítunk az adózási formával kapcsolatos gyakorlati kérdésekben, ideértve többek között a jogszabály értelmezésétől a nyilvántartás vezetési kötelezettség valamint a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése körében felmerülő konkrét kérdéseket is. Mivel a kérdések illetve az arra adott válaszaink valamennyi Fórum-tag számára hozzáférhetők, így olyan problémákról is tájékozódhatsz, melyek esetleg benned fel sem merültek.

 • A jogszabályok alapján egyértelműen nem megválaszolható kérdésekben NAV állásfoglalást kérünk, melyeket a Fórumon közzé teszünk.

Részvételi díj:   60 napra : 2.200.-Ft+áfa ,  180 napra : 6.000 Ft +áfa

Kedvezmény!  Nem könyveléssel foglalkozó érdeklődők  részére a 180 napos  díjból 20 % engedményt adunk! Részvételi díjuk 4.800 Ft + ÁFA / 180 nap. Valamennyi 180 napra szóló előfizetéssel rendelkező ügyfelünk részére az előfizetés tartama alatt az eseti KATA- tanácsadási díjunkból 20% kedvezményt adunk.

Hogyan csatlakozhatsz? 

Ha szeretnéd kamatoztatni a KATA-Fórum nyújtotta előnyöket és már regisztrált klubtagunk vagy a bejelentkezéshez használt azonosítód és a számlázási adataid (név, cím ) magadásával jelezheted részvételi széndékod  az adoklub2011@hotmail.com e-mail címen. Ennek alapján díjbekérőt küldünk számodra, a díj kiegyenlítését követően megküldjük a részvételről szóló sámlát és  megnyitjuk a Fórumhoz  való hozzáférés lehetőségét. Ehhez a regisztrált klubtagsághoz érvényes azonosítódat és jelszavadat használhatod.

Ha még nem regisztráltál nálunk akkor ezt most ide kattintva megteheted. A regiszhtrációd jóváhagyását követően pedig a fennt leírtak szerint kell eljárnod a KATA Fórumhoz való csatlakozás érdekében. Azaz  az adoklub2011@hotmail.com e-mail címen várjuk az ADÓklub azonosítódat, a számlázási adataidat (név, cím), küldjük  díjbekérőt, a kiegyenlítést követően a számlát és biztosítjuk a regisztrált adataiddal a hozáférést a Fórumhoz.

Kettős adóztatás


Napjainkban már  lényesen szabadabban  vállalunk munkát, esetenként akár vállalkozunk is Európában.  A lehetőségen túl sajnos a szükség is egyre többeket  arra indít, hogy próbáljanak szerencsét külföldön. Így aztán sok más egyéb mellett van módunk azt is megtapasztalni, hogy a különböző  államok  „étvágya” között nincs jelentős különbség, ha adóbevételek megszerzéséről van szó. A nem várt meglepetések elkerülése érdekében fontos tudni mely esetekben elegendő a külföldön megszerzett jövedelem után csak ott adózni vagy éppen ellenkezőleg, mikor szükséges ezeket a jövedelmeket a magyar adóhatóság felé is bevallani és esetleg még adót is fizetni. 

Ahhoz, hogy a felvetett kérdésekre megtaláljuk a választ a hazai adójogszabályok mellett ismerni kell az egyes államokkal kötött kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó Egyezményeket.   Ezek olyan  kétoldalú megállapodások amelyek meghatározzák,  hogy egy adott jövedelemtípus adóztatására a magánszemély vagy a vállalkozás  illetősége szerinti állam, vagy a jövedelem forrása szerinti állam jogosult. E mellett tartalmaznak a magánszemélyek és a vállalkozások illetőségére vonatkozó előírásokat és  a kettős adóztatás elkerülésének lehetőségére vonatkozó speciális eljárásokat is.

A szabályok helyes alkalmazásához meg kell ismerkedni olyan fogalmakkal, mint a belföldi illetőség, a létérdekek központja, az egyes jövedelem típusok meghatározása, a kettős adóztatás elkerülésének módjai.

Ha a tájékozódásban segítségre lenne szükséged, javasoljuk, légy az ADÓklub ügyfele és vedd igénybe az alábbi ingyenes szolgáltatásunkat. Ehhez nem kell mást tenned, mint iratkozz fel a szintén ingyenes Hírlevelünkre, így azon túl, hogy rendszeresen tájékoztatást adunk az adójogi változásokról megküldjük a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó alábbi tájékoztatóinkat is.  Ha akár most, akár korábban feliratkoztál Hírlevelünkre arról az                  email címről amellyel ez megtetted küldj egy üzenet az adoklub@indamail.hu –ra, jelezd, hogy melyik anyagot kéred (akár mind a hármat) és egy gyors ellenőrzés után  hamarosan küldjük.

Az első összeállítás a  Kettős adóztatás és a belföldi illetőség címet viseli és a következő témákkal foglalkozik: kettős adóztatást kizáró egyezmények, hogyan alakul az adózás egyezmények hiányában? az illetőség fogalma, az illetőség megállapítása az Egyezmények alapján, a hatályos kettős adóztatást kizáró egyezmények listája.

A második anyag címe: Jövedelem típusok, adóbevallás, adómegfizetés és az alábbi kérdésekről ad tájékoztatást: illetőség váltás az adóéven belül, az egyes jövedelemtípusok meghatározásai az egyezményekben, a külföldi pénznemben megszerzett jövedelem átszámítása, adóbevallás, adófizetés.

A harmadik téma címe a Társadalombiztosítás, nyilatkozat minták ebben az anyagban a következő kérdésekről olvashatsz: társadalombiztosítási szabályok és alkalmazásuk, a biztosítás igazolása, igénylőlap és nyilatkozat minták és letöltési lehetőségeik.

A tájékoztatók anyagához kapcsolódóan Fórumot nyitottunk, mely mindenki számára elérhető. Itt várjuk a témához kapcsolódó kérdéseket, észrevételeket.

Az  általános tájékoztatás mellett tervezzük azoknak az Egyezményeknek a feldolgozását, melyek iránt a leggyakoribb az érdeklődés. Jelenleg a magyar – angol Egyezmény és a magyar – német Egyezmény feldolgozása készült el, a könnyebb áttekinthetőség érdekében mindkettő  két részletben. Mindkét rész tartalmazza az Egyezmény helyes alkalmazásához szükséges általános tudnivalókat, mint pl. illetőség meghatározására vonatkozó szabályozás, a hatályba lépés, személyi hatály, az értelmező rendelkezések, az egyenlő elbánás elvére illetve az információ cserére vonatkozó szabályozás. Az első részben. a munkaviszonyból származó jövedelem, igazgatók tiszteletdíja, művészek sportolók jövedelme, nyugdíjak, közszolgálatból származó jövedelem, tanulók előadók kutatók jövedelme, illetve az egyéb kategóriába tartozó jövedelmek szabályaival foglalkozunk. A második összeállításunk az ingatlan vagyonból származó jövedelem, vállalkozási nyereség, hajózás és légi szállításból származó jövedelem, kapcsolt vállalkozások, osztalék, kamat, jogdíj, elidegenítésből származó nyereségből keletkező jövedelmek kettős adóztatást elkerülő kérdéseit tárgyalja.

A tájékoztatók az Egyezmények egyes Cikkeinek szövegéhez kapcsolódóan tartalmazzák az azokhoz fűzött magyarázatainkat, hivatkozásainkat is. A tájékoztató anyagok ára Egyezményenként  bruttó 2.540.-Ft. Megrendelhetők az adoklub@indamail.hu email címen a számlázási adatok ( megrendelő neve, címe ) megadásával, illetve a kívánt rész megjelölésével (magyar – angol  egyezmény, magyar – német egyezmény). A tájékoztatókat elektronikus számlánk kiegyenlítését követően küldjük arra az email címre, melyről a megrendelés érkezett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Ha Ha tanácsadásra van szükséged akár a magyar – angol, akár más egyezményekkel összefüggésben rendelkezésedre áll online tanácsadási szolgáltatásunk. Alapdíjainkat ide kattintva nézheted meg. Az adoklub2011@hotmail.com email címre elküldött kérdéseid alapján, kérésedre konkrét árajánlatot küldünk, amennyiben megvásároltad valamelyik tájékoztató anyagunkat, azok díjával csökkentjük a tanácsadásra vonatkozó árajánlatunkat.

 

 

vissza

Adóklub odaoadó és kevésbé odaoadó önadózóknak

Ingyenes Hírlevél

Adónaptár

2014. július
H K S C P S V
« ápr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Új Adóhírek

Adohirtar.blog.hu