Civil beszámolók közzététele

A korábban e tárgyban megjelent írásunkat az alábbiak szerint módosítottuk.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint  a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. E kötelezettségének  a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell eleget tenni. Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell. Ha a civil szervezet a beszámolóval, valamint közhasznúsági melléklettel kapcsolatos  kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget. A törvény 30.§ (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a civil szervezet beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A törvény rendelkezései 2012. január 1. napjától hatályosak.

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról a 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezik. A törvény 39. § (1) A beszámolót – ha a szervezet külön törvény rendelkezése alapján a beszámoló letétbe helyezésére köteles – az OBH (1363 Budapest Pf.: 24.) részére kell megküldeni. Ugyanezen törvény 105. § (1)  bekezdése szerint Ha a szervezetnek a beszámoló és közhasznúsági jelentés benyújtási kötelezettségének 2012. június 30-a előtt kell eleget tennie, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést papír alapon kell az OBH részére benyújtania. Ha a 2012. június 30. napját követően elektronikus eljárásra kötelezett szervezet a rá irányadó határidőt elmulasztva, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2012. június 30-a után nyújtja be azokat elektronikus úton kell az OBH részére megküldenie. A törvény 39.§ (1) bek. és 105.§ 2012. január 1-én lép hatályba. A 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (6) bekezdésében hivatkozott, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ rendelkezik a beszámoló nyilvánosságra hozatalának, letétbe helyezésének, közzétételének szabályairól. A 20.§ (3) bekezdése szerint a civil szervezet a beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) . szerint hozza nyilvánosságra. E törvény 30.§ rendelkezik a beszámoló letétbehelyezéséről. Azonban a szóban forgó kormány rendelet 23.§ szerint ezt a szabályt először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Az e rendelet szerinti, 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra az e rendelet 2011. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

A 2011. 12.31-én érvényben volt szabályok szerint: Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet, amely más jogszabály (pl. a közhasznú szervezetekről szóló törvény) alapján fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, illetve beszámolóját saját elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetésével, a székhelyén történő betekinthetőséggel vagy egyéb más, a számviteli politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje ez esetben is – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 150. nap.

Időközben megszületett a más jogszabály, jelesül a 2011. évi CLXXXI. törvény. S mivel e szerint a civil szervezet, ha a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének 2012. június 30-a előtt köteles eleget tenni, akkor ezt az OBH felé papír alapon kell teljesítse. Tehát a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet tavaly december 31-ig érvényben volt rendelkezéseitől eltérő módon kell a civil szervezeteknek beszámolójukat közzé tenni. Mindezekre tekintettel módosítjuk a korábban e kérdésben kialakított álláspontunkat és azt javasoljuk a civil szervezeteknek, hogy a beszámoló nyilvánosságra hozatali és letétbe helyezési kötelezettségüknek papír alapon 2012. május 31-ig az OBH-nak történő megküldéssel vagy leadással tegyenek eleget. Tekintettel arra, hogy a mulasztásnak következményei lehetnek (ügyészségi törvényességi ellenőrzés, támogatási esélyek elvesztése) célszerű a kötelezettség teljesítését dokumentálni (tértivevénnyel vagy átvételi elismervénnyel).

Új szolgáltatás az ADÓklub támogatásával: számla-és cég kontroll

 

vissza

Adóinfók a Facebookon

Hírlevél

Adónaptár

2015. július
H K S C P S V
« máj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Új Adóhírek