Belföldi összesítő jelentés

Az  áfa bevalláshoz kapcsolódó összesítő jelentésre  2013. január 1-től alkalmazandó szabályokat a saláta törvény tervezet az Art következő kiegészítésével tervezi szabályozni.

„31/B. § (1) Az általános forgalmi adó alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén, azon számlákról, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol, számlánként nyilatkozni köteles:

a)   a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany – ideértve az egyszerűsített vállalkozói adó alanyt is – adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és

b)   a nevére szóló számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó összegéről, a számla sorszámáról, valamint

c)    amennyiben a számla alapján a levonási jog 2013. január 1-je előtt keletkezett, úgy ennek tényéről.

(2) Az általános forgalmi adó alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén, azon számlákról, amelyekben egy másik általános forgalmi adó alanyra áthárított általános forgalmi adó összege az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja, arról az adómegállapítási időszakról teljesítendő általános forgalmi adó bevallásban, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adófizetési kötelezettsége keletkezett, számlánként nyilatkozni köteles:

a)   a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő általános forgalmiadó-alany adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és

b)   a kibocsátott számlában feltüntetett általános forgalmi adó alapjáról és áthárított általános forgalmi adó összegéről, valamint a számla sorszámáról.

(3) Amennyiben az általános forgalmi adó alanya ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számla – ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is – alapján gyakorol összesen 500 000 forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot, úgy – amennyiben általános forgalmi adó összesítő jelentési kötelezettségét nem a (9) bekezdés szerint teljesíti – az erről az adómegállapítási időszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában nyilatkozik:

a) a termékértékesítő, vagy szolgáltatást nyújtó általános forgalmi adóalany – ideértve az egyszerűsített vállalkozói adó alanyát is – adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és

b) ezen számlákban feltüntetett, áthárított  általános forgalmi adó összegéről.

(4) Számla módosítása esetén a számlát módosító okiratot kiállító és az azt befogadó általános forgalmi adóalany abban a bevallásban, amelyben a módosítás hatását figyelembe veszi, akkor köteles a módosított számlát érintően az (1)–(2) bekezdés szerint nyilatkozni, ha a számlában áthárított általános forgalmi adó a módosítást megelőzően vagy azt követően eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot. Ebben az esetben az általános forgalmi adó alanya nyilatkozik annak a számlának az (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatairól, amelyet a módosítás érint, a módosítás számszaki hatásáról az általános forgalmi adóalap és áthárított általános forgalmi adó tekintetében, valamint a számlát módosító okirat sorszámáról.

(5) Számla érvénytelenítése esetén a számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó általános forgalmi adóalany, amennyiben az eredeti számlában áthárított általános forgalmi adó összege elérte vagy meghaladta az 500 000 forintot, abban a bevallásban, amelyben az érvénytelenítés hatását figyelembe veszi, köteles a számlát érintően az (1)–(2) bekezdés szerinti adatokról, valamint a számlát érvénytelenítő okirat sorszámáról nyilatkozni.

(6) Számla módosítása vagy érvénytelenítése esetén amennyiben a módosított, vagy érvénytelenített számla alapján a levonási jog, illetve a számlában feltüntetett adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési kötelezettség 2013. január 1-je előtt keletkezett, úgy a (4)–(5) bekezdés szerinti nyilatkozatban ennek tényéről is nyilatkozni kell.

(7) Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az általa kibocsátott számlák tekintetében a (2) és (4)–(5) bekezdésnek megfelelően, arról az adóévről benyújtott egyszerűsített vállalkozói adó bevallásban – az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 11. § (5) bekezdés alkalmazása esetén a becslésre irányuló adóhatósági eljárás során – nyilatkozik, amelyben a számlát kiállította.

(8) A 34. § és a 172. § alkalmazásában az (1)–(6) szerinti nyilatkozatra (általános forgalmi adó összesítő jelentés) a bevallásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(9) Az általános forgalmi adó összesítő jelentésre kötelezett adózó választása szerint a kötelezettségének az (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésben meghatározott értékhatár figyelembe vétele nélkül is eleget tehet.

Ehhez kapcsolódóan a saláta törvény 2013.január 1-től módosítani tervezi  a számla kötelező adattartalmára vonatkozó 169.§ d. pontját az alábbi módon:

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma

da) amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

db) amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy

dc) amennyiben a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a j) pont szerinti áthárított adó az 500 000 forintot eléri vagy meghaladja;”

vissza

Adóinfók a Facebookon

Hírlevél

Adónaptár

2015. május
H K S C P S V
« márc    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Új Adóhírek